Srijeda, 22. februar / veljaca 2017. 06:25

Rođen sam u Bihaću 20.12.1976. godine u Bihaću gdje sam završio osnovnu školu i gimnaziju. Prvo radno i društveno angažiranje bilježim, s ponosom, u vrijeme potpunog ratnog okruženja tadašnjeg bihaćkog okruga kad sam pomagao uredništvu TV Bihać, te sudjelovao u organiziranju svojih vršnjaka Bišćana u nevladin sektor, u Omladinske radne formacije, na čijem sam čelu bio i zajedno s brojnim aktivistima, organizirao brojne društveno korisne akcije.

Upisao sam Pravni fakultet u Sarajevu 1996. godine i s iznimnim uspjehom ga završio 2000. godine, a tijekom studiranja bio sam aktivno angažiran u više međunarodnih i diplomatskih organizacija.

Po završetku studija vratio sam se u Bihać i zaposlio na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću, na mjestu asistenta na predmetima Međunarodno javno pravo i Ljudska prava i njihova zaštita. U augustu 2001. godine pod pokroviteljstvom Ron Brown Programa Vlade SAD odlazim na postdiplomski studij u SAD. 2002. godine na Univesity of Connectiut odbranio je magistarski rad na temu "Diplomatski imunitet i univerzalna jurisdikcija u međunarodnom pravu" kao najbolji student u klasi prof.dr.Mark W. Janisa. Jedno vrijeme bio sam angažiran u Misiji BiH pri UN u New Yorku.

Aktivno, politikom sam se počeo baviti još za vrijeme studija, Na izborima u BiH građani su mi izglasali povjerenje te sam 2000. dobio mandat vijećnika u Općinskom vijeću Bihać, 2002. godine, zahvaljujući povjerenju građana, postao sam zastupnikom Skupštine USK da bi na izborima 2004. godine postao prvim, direktno izabranim načelnikom općine Bihać. Ta činjenica, da su me birali i izabrali direktno građani, između 13 kandidata za načelničku poziciju, obavezuje me da budem načelnik svih građana i da ispunim svoj predizborni program koji sam koncipirao pod motom - Hoću bolji Bihać. Maksimalno se angažiram na programima reforme uprave, jačanja uloge lokalnih vlasti u projektima lokalnog razvoja i stvaranja ambijenta za privredni, kulturni i svaki drugi vid razvoja Bihaća i regije, potičući međuopćinsku suradnju unutar regije i prekograničnu suradnju.

Cijenim da su građani Bihaća prepoznali sveukupna zalaganja za Bihać i njegov svakovrsni razvoj, jer na izborima 2008. godine, povjerenje koje sam dobio od birača, samo za sebe govori da sam uspio afirmirati promjene u poziciji Bihaća.

Na podršku preko 20 hiljada birača – građana Bihaća koji su mi povjerili svoj optimizam i glas na prošlim općinskim izborima, od prvog dana novog mandata odgovorio sam daljim snaženjem našeg grada, izvršavanjem preuzetih obaveza, ali i datih obećanja.

Bez obzira na sve izazove i prepreke novog vremena i očekivanja koja me prate, siguran sam da ću uz podršku sugrađana i suradnika pronaći odgovarajuća rješenja. I dalje moja pažnja će biti usmjerena nemoćnim i socijalno ugroženim sugrađanima, jer bez socijalne osjetljivosti nema ni socijalne pravde. Pored ovog nastaviću sa aktivnostima koje afirmiraju javne radove i infrastrukturu, a dužnu pažnju pokloniću širenju kruga prijatelja našeg grada, jer su upravo prijatelji Bihaća jedan od najznačajnijih izvora nadahnuća za vrijeme koje dolazi.

Kada su u pitanju druge obaveze kojima posvećujem pažnju moram spomenuti da sam i dalje predano posvećen i angažiran u svojstvu podpredsjednika Upravnog odbora ARDA-e (Akreditirane regionalne razvojne agencije za Sjeverozapadnu BiH) i Kolegiju načelnika općina sa područja USK.

Sretno sam oženjen Jasminom (Brkić) Lipovača, a od 18. aprila 2008. godine roditelji smo naše kćerkice Farah Azze.

Februar 2017
P U S Č P S N
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28